ثبت شکایت


Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/yekatukan/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 17

کاربران گرامی یکه توکان برای نتیجه گیری سریعتر میتوانند از قسمت پیشخوان تیکت های خود را ارسال نمایند و یا درصورت تمایل میتوانند از فرم زیر برای ثبت شکایت استفاده نمایند.